دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:48

صنما جفا رها کن مطلب ویژه

منتشر شده توسط محمّـد رضا شجریان
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
محمد رضا شجریان محمد رضا شجریان

(صنما ! جـــفا رها کن)2

(کرم این روا ندارد)2

بنـگر بـــه ســوی دردی

(که زکس دوا ندارد)2

 (ز صبا همی رســیدم )2

خــبری که می پزیـدم

ز غــمت کـنــون دل من           

خبر از صـــبا نــدارد

(ز  صبا کنون دل من)2

خبر از صـــبا نــدارد

{ (ز فلک )2 فتاد طشتم

طـــشـــتـــــم، دل ای دل

به محــیط غــرقه گشتم

غرقه گشتم،غرقه گشتم }2

(به درون بحر جز تو)2

( دلــــم آشـــنـا نــــدارد)2

همه عمر اینـچُـنـین دم

نـبُـده ســـت شـاد و خــرّم

به حـــق وفـــای یاری

( که ز کـــس وفا ندارد)2

( بروم مست امشب)2

به وثاق (آن شـــکر لب)2

چه ز جامه کن گریزد

(چو کسی (قبا ندارد)3)2

 

شعر: مولوی

آهنگ: محمّـد رضا شجریان

بیات ترک

اجرای این تصنیف به سنتورنوازان مبتدی پیشنهاد نمیشود.

برای شنیدن اجرای سنتور این اثر باید در سایت لاگین کنید یا عضو شوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید