آواز بیات کرد

آواز بیات کرد (2)

دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:51

دیشب غم دل

نوشته شده توسط

دیشب غم دل به دل بگفتم به نهان)2

 چون صبح و دمید و دیگری هم می گفت)2

  من بودم و دل سر مرا فاش بکرد)2

 دیگر غم دل به دل نمی باید گفت)2

دوشنبه, 02 -2671 20:34

دیر مغان

نوشته شده توسط

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
دل که آینه صافیست غباری
از خدا می طلبم صحبت روشن رایی