دستگاه سه گاه (12)

سه شنبه, 04 دی 1397 04:15

امان از این دل که داد

نوشته شده توسط

امان از این دل که داد
فغان از این دل که داد
به دست شیرین عنان فرهاد
که سر به حسرت نهاد

یکشنبه, 31 فروردين 1393 04:48

به زمانی که محبت شده همچون افسانه

نوشته شده توسط

به زمانی که محبت شده همچون افسانه
به دیاری که نیابی خبری از جانانه
دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه

چهارشنبه, 28 اسفند 1392 11:41

صبحدم زمشرق

نوشته شده توسط

 صبحدم زمشرق      طلوعی درجهان‌کن

تیر غمزه را در      کمان ابروان‌ کن

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:31

آسمان عشق

نوشته شده توسط

(چنان مــســتم، چنان مــســتم

چنان مـــســـتم مــن امــشــــب

کـه از چـــنـــبر، برون جستم

برون جــســتم من امـــشـــب)2

چنان چیزی که درخاطر نیاید

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:30

از بس به تار زلفت

نوشته شده توسط

از بس به تار زلفت)2

دلها گرفته منزل

من از کجا تو جویم)2

یک زلف و این همه دل)2

یک شب بیا به برم من

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:27

از غم عشق تو ای صنم

نوشته شده توسط

از غم عشق تو  از غم عشق تو ای صنم

روز خود را سیه میکنم من)2

از قدو قامتت هر زمان

صد قیامت ز پا میکنم من

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:21

افتخار همه آفاق

نوشته شده توسط

افتخار همه آفاقی تو منظور منی ، تو منظور منی

 شمع جمع همه عشاقُ به هر انجمنی ، به هرانجمنی

  سر زلف پریشان تو دلهای پریش

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:20

بماندیم و ما مستقل شد ارمنستان

نوشته شده توسط

بماندیم و ما مستقل شد ارمنستان

منستان شد ارمنستان شد ارمنستان

زبر دست شد زیر دست  زیردستان

ز دستان شد زیر دستان شد زیر دستان

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:18

دل شیدا

نوشته شده توسط

( تو دوری از برم )2 دل در برم نیست

( هوای دیگری )2 اندر سرم نیست

بــــه جـــــان دلـبـر کـز هــر دو عــالــم

تـــمــنای دگـر جـز دلــبرم نــیســـت

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:17

سلسله ی موی دوست

نوشته شده توسط

سلسله ی موی دوست)2

حلقه ی دام بلاست)2

هر که در این حلقه نیست)2

فارغ از این ماجراست)2

گر بزنندم به تیغ

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:15

مکن ای دوست

نوشته شده توسط

مکن ای دوست مکن)2

این همه بیداد مکن)2

مبر از یاد مرا)2

وز دگران یاد مکن)2

دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:13

مولود نبی محبوب خداست

نوشته شده توسط

مولود نبی محبوب خداست

زین حسن ظهور عید فقراست

نازم به چنین بزمی که بپاست

به هم به صفا (سلطان و گداست)2