جمعه, 09 فروردين 1392 16:05

تصنیف چهاردهم عارف قزوینی (از کفم رها)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
عارف قزوینی عارف قزوینی دانشنامه سنتور

از کفم رها ، جانم! شد مهار دل

از کفم رها ، جانم! شد قرار دل

نیست و دست من  خدا ! اختیار دل

نیست و دست من جانم ! اختیار دل

( دل به هر کجا)2 جانم!، رفت و بر نگشت

دیده شد سپید ، خدا ! ز انتظار دل ، جانم ! ز انتظار دل

(خون دل بریخت ، جانم! ، از دو چشم من)2

خوشدلم از این ، خدا ، انتحار دل جانم ! انتحار دل

بعد از این ضرر ، جانم ! ابلهم مگر

بعد از این ضرر ، جانم ! ابلهم مگر

خم کنم کمر ، خدا! زیر بار دل ، حانم! زیر بار دل

 

شعر وآهنگ : عارف قزوینی (تصنیف چهاردهـم 1329)  میان راه قم و قزوین ساخته شده است. بعد از جدایی دوست وفادارش استاد علی محمد معمارباشی

اصل تصنیف:

 

از کفم رها شد قرار دل

نیست دست من اختیار دل

هیز و هرزه گرد ضد اهل درد

گشته زین در آن در مدار دل

بی شرف تر از دل مجو که نیست

غیر ننگ و عار کار وک بار دل

خجلتم کشد پیش چشم از آنگ

بود بهر من در فشار دل

بسکه هر کجا رفت و برنگشت

دیده شد سفید ز انتظار دل

عمر شد حرام باختم تمام

آبرو و نام در قمار دل

بعد از این ضرر ابلهم مگر

خم کنم کمر زیر بار دل

هر دو ناکسیم گرد گر رسیم

دل بکار من من بکار دل

داغدار چون لاله اش کنم

تا بکی توان بود خار دل

همچو رستم از تیر غم کنم

کور چشم اسفندیار دل

خون دل بریخت از دو چشم و من

خوشدلک از این انتحار دل

افتخار مرد در درستی است

وز شکستگی است اعتبار دل

عارف اینقدر لاف تا بکی

شیر عاجز است از شکار دل

مقتدرترین خسروان شدند

محو در کف اقتدار دل

خواندن 7799 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 28 تیر 1399 04:40

ویدئو و موسیقی

گوش دادن به این قطعه در سایت ساندکلود گوش دادن به این قطعه در سایت مضراب:
تصنیف چهاردهم عارف قزوینی (از کفم رها) با سنتور سهراب عابدینی

You have no rights to post comments