چاپ کردن این صفحه

صدا و موسیقی، درس یازدهم، پرده کروماتيک بر اساس پيانو و گيتار

نوشته شده توسط
صدا و موسیقی، درس یازدهم، پرده کروماتيک بر اساس پيانو و گيتار

يکي از راه هاي کلاسيک تصور کردن پرده هاي کروماتيک نت هاي پيانو هستند.

توجه کنيد که چگونه کليدهاي سفيد نت هاي ساده را بصدا در مي آورند (که نت هاي طبيعي خوانده ميشوند) و کليد هاي سياه که نت هاي تغير داده شده را بصدا در مي آورند ( که به آن ها ديز يا بمل اضافه شده است). همچنين ، تمام الگوي نام نت ها بعد از هر هفت نت تکرار ميشوند.

پرده های کروماتیک پیانو

 

پرده کروماتيک بر اساس گيتار

توجه کنيد که چگونه نت هاي پرده کروماتيک ميتوانند بر روي هر گروهي از 5 تا سيم گيتار نواخته شوند بدون اينکه دست بر روي دسته گيتار حرکت کند.

پرده های کروماتیک گیتار

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور