چاپ کردن این صفحه

صدا و موسیقی، درس دهم، نت های گام کروماتیک

نوشته شده توسط
صدا و موسیقی، درس دهم، نت های گام کروماتیک

گام کروماتیک را میتوان از روی هر نتی شروع کرد که هر دفعه به همان نت باز می گردد (بدلیل اینکه شامل تمام نت ها میشود). پس بنابراین در عمل تنها یک گام کروماتیک وجود دارد.

نتهای با گام بالاتر فواصل فرکانسی بزرگتری (بر حسب هرتز) دارند اما هر قدم اختلاف معادلی ایجاد می‌کند که بر حسب گام (پستی بلندی) ما متوجه آن می‌شویم.

 

گام کروماتیک

 

A

440.00Hz

A#/Bb

466.16Hz

B

493.88 Hz

C

523.25 Hz

C# / Db

554.37 Hz

D

587.33 Hz

D# / Eb

622.25 Hz

E

659.25 Hz

F

698.46 Hz

F# / Gb

739.99 Hz

G

783.99 Hz

G# / Ab

830.61 Hz

A

880.00 Hz

هر چند 12 نت در یک اکتاو وجود دارد ولی 7 حرف اول الفبا برای نشان دادن آنها استفاده می‌شود ( ار A تا G) . دلیل این کار را بعدا بررسی می‌کنیم.

5 نت دیگر گام کروماتیک با قرار دادن یک شارپ یا (#) کنار نت نشان داده می‌شوند که آن را یک نیم‌گام (semitone) بالاتر میبرد و یا با قرار دادن یک بمل (flat) یا (b) که آن را نیم گام پایین تر میبرد.

معمولاً دو نوع نام‌گذاری برای این 5 نت دیگر وجود دارد. برای مثال نت Ab در جدول بالا میتواند G# نیز باشد. گاهی برای این مسئله قانونی وجود دارد که کدام نت بهتر است استفاده شود و بعداً به آن خواهیم پرداخت.

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور