چاپ کردن این صفحه

درس 3- ریتم شناسی-1

نوشته شده توسط
تئوری موسیقی، ریتم

یک نت از نظر ساختاری به سه بخش تقسیم می‌شود:

اجزاء نت

نت‌ها از نظر کشش به صورت زیر تقسیم می‌شوند:

کشش نتها

برخی اصطلاحات:

ریتم: همان ضرب است. ضرب می‌تواند زوج یا فرد و همسان یا ناهمسان باشد.

متر: یا وزن روشی است که ما ضرب‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم. ضرب‌ها را بصورت دوتایی‌ها یا سه‌تایی‌ها تقسیم می‌کنیم.

ارزش نت: بلندی یا کوتا‌هی کشش نت‌ها

تمپو: سرعت اجرای موسیقی است.

علامت نسبت زمانی: نسبتی عددی است که در ابتدای موسیقی می‌آید و بصورت روبرو می‌باشد:

نسبت نت

تغیردهنده‌ها:

برای تغیر ارزش زمانی نت‌ها از علامت نقطه استفاده می‌شود، هرگاه نقطه جلوی نت یا سکوتی قرار گیرد به ارزش زمانی آن نت یا سکوت به اندازه‌ی نصف خودش اضافه می‌شود. (یعنی ارزش زمانی 1.5 برابر می‌شود).

 

این درس ادامه خواهد داشت

 


 

سهراب میرزا عابدینی

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور