برگزاری کنسرت گروهی سنتورنوازان معاصر در تهران.

منتشرشده در اخبار موسیقی