نمایش موارد بر اساس برچسب: درویشخان

پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 16:50

آثار درویش خان

آثار درویش خان اثر فرامرز پایور
منتشرشده در فرامرز پایور
چهارشنبه, 28 اسفند 1392 11:41

صبحدم زمشرق

 صبحدم زمشرق      طلوعی درجهان‌کن

تیر غمزه را در      کمان ابروان‌ کن

منتشرشده در دستگاه سه گاه
دوشنبه, 28 اسفند 1391 10:38

من ندانستم از اول

من ندانستم از اول)2
 
که تو بی مهر و وفایی
 
عزیز من که تو بی مهر و وفایی
منتشرشده در دستگاه راست پنجگاه