همایون (1)

زیرمجموعه ها

یکشنبه, 16 مهر 1396 15:55

قطعه فانوس

نوشته شده توسط

قطعه فانوس از ساخته های فرامرز پایور است که برای دو نوازی سنتور ساخته و نواخته شده است. این اثر در آلبوم گفتگو اجرا شده است. نت این اثر را میتنوانید در زیر مشاهده کنید: