• آهنگ ها

آهنگ ها (7)

به جز نغمات زیبایی که در ردیف های موسیقی وجود دارد آثار بسیاری توسط نوازندگان و استادان بزرگ موسیقی برای سنتور ساخته شده است که نواختن و شنیدن آنها بسیار لذت بخش است. در این قسمت بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی این آهنگ ها به مرور در سایت گذاشته میشوند.

یکشنبه, 20 آبان 1397 07:29

قطعه ساقی نامه

نوشته شده توسط

قطعه ساقی نامه در دستگاه ماهور و رنگ شلخو

این قطعه در ردیف میرزا عبدالله موجود هست که قبلاً توسط استاد کیانی اجرا شده است. ساقی نامه از بخش های مختلفی تشکیل شده است.  که شامل شکسته و کشته مرده در پرده های عراق نیز میباشد. 

پنج شنبه, 17 آبان 1397 04:31

شهر آشوب ماهور

نوشته شده توسط

اجرای شهرآشوب دستگاه ماهور با سنتور
این قطعه توسط محمد رضا لطفی بسط داده شده که در اینجا با کمی دخل و تصرف نواخته میشود.

جمعه, 03 فروردين 1397 16:28

زرد ملیجه

نوشته شده توسط

زرد ملیجه یکی از ساخته های استاد ابولحسن صباست که وقتی در شمال ایران به سر میبردند ساخته شده است.

جمعه, 03 فروردين 1397 04:18

قطعه پوپک اثر فرامرز پایور

نوشته شده توسط

قطعه پوپک اثر فرامرز پایور

سه شنبه, 18 مهر 1396 14:20

پیش درآمد شور اثر علی اکبر شهنازی

نوشته شده توسط

این قطعه در شور دو اجرا شده است.

این قطعه در اصل برای تار ساخته شده و در آلبوم شور همراه با اقبال اذر نواخته شده است. سرعت اجرای قطعه نیز  از همین اجرا گرفته شده است .

یکشنبه, 16 مهر 1396 15:55

قطعه فانوس

نوشته شده توسط

قطعه فانوس از ساخته های فرامرز پایور است که برای دو نوازی سنتور ساخته و نواخته شده است. این اثر در آلبوم گفتگو اجرا شده است. نت این اثر را میتنوانید در زیر مشاهده کنید:

چهارشنبه, 30 فروردين 1396 17:21

شورانگیز: اثر پرویز مشکاتیان

نوشته شده توسط

شورانگیز: اثر پرویز مشکاتیان