• آهنگ ها

آهنگ ها (7)

به جز نغمات زیبایی که در ردیف های موسیقی وجود دارد آثار بسیاری توسط نوازندگان و استادان بزرگ موسیقی برای سنتور ساخته شده است که نواختن و شنیدن آنها بسیار لذت بخش است. در این قسمت بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی این آهنگ ها به مرور در سایت گذاشته میشوند.

یکشنبه, 20 آبان 1397 07:29

قطعه ساقی نامه

نوشته شده توسط

قطعه ساقی نامه در دستگاه ماهور و رنگ شلخو

این قطعه در ردیف میرزا عبدالله موجود هست که قبلاً توسط استاد کیانی اجرا شده است. ساقی نامه از بخش های مختلفی تشکیل شده است.  که شامس شکسته و کشته مرده در پرده های عراق نیز میباشد. 

پنج شنبه, 17 آبان 1397 04:31

شهر آشوب ماهور

نوشته شده توسط

اجرای شهرآشوب دستگاه ماهور با سنتور
این قطعه توسط محمد رضا لطفی بسط داده شده که در اینجا با کمی دخل و تصرف نواخته میشود.

جمعه, 03 فروردين 1397 16:28

زرد ملیجه

نوشته شده توسط

زرد ملیجه یکی از ساخته های استاد ابولحسن صباست که وقتی در شمال ایران به سر میبردند ساخته شده است.

سه شنبه, 18 مهر 1396 14:20

پیش درآمد شور اثر علی اکبر شهنازی

نوشته شده توسط

این قطعه در شور دو اجرا شده است.

این قطعه در اصل برای تار ساخته شده و در آلبوم شور همراه با اقبال اذر نواخته شده است. سرعت اجرای قطعه نیز  از همین اجرا گرفته شده است .

یکشنبه, 16 مهر 1396 15:55

قطعه فانوس

نوشته شده توسط

قطعه فانوس از ساخته های فرامرز پایور است که برای دو نوازی سنتور ساخته و نواخته شده است. این اثر در آلبوم گفتگو اجرا شده است. نت این اثر را میتنوانید در زیر مشاهده کنید:

چهارشنبه, 30 فروردين 1396 17:21

شورانگیز: اثر پرویز مشکاتیان

نوشته شده توسط

شورانگیز: اثر پرویز مشکاتیان