چاپ کردن این صفحه

مرتضی عبدالرسولی

نوشته شده توسط
مرتضی عبدالرسولی

مرتضی عبدالرسولی جزو چهار نفری بود که حبیب سماعی راضی شد به آن ها درس دهد. آقای عبدالرسولی یکی از آرشیوداران کشور است. البته آرشیو او در مقایسه باآرشیو گلشن ابراهیمی چیزی نیست شاید یک دهم آنجا باشد ولی یک ویژگی خاص این آرشیو دارد؛ چون عبدالرسولی خودش موزیسین بود و

با خیلی از موزیسین ها آشنا بود یک سری مصاحبه و اجراهای خصوصی از اینها دارد و چون خطاط خوبی هم بود و خوشنویسی می کرد مصاحبه های خاصی با خیلی از موزیسین های شناخته شده در آرشیوش به چشم می خورد هم چنین قسمت های ضبط شده ای از رادیو و چیزهای جالب دیگری در این آرشیو وجود داشت که پسرش پس از فوت ایشان همه را به خانه موسیقی اهدا کرد.

مطالب موثق و بهتر به زودی در همین جا به سمع و نظر شما خواهد رسید.
 

 

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور