چاپ کردن این صفحه

حسن خان سنتوری

نوشته شده توسط
حسن خان سنتوری

حسن سنتوری از شاگردان محمد صادق خان سرورالملک است.

او را با نام حسن خان نیز میشناسند و نباید با محمد حسن خان یا (سنتورخان) اشتباه گرفت. او با علی اکبر شاهی و سماع حضور هم دوره بوده است به دلیل پیش تر بودن او یک صفحه از سنتورنوازی او در راست پنجگاه، آواز راست، دو گاه و رِنگ موجود میباشد.

البته از استادن متأخرتر نیز آثاری موجود هست که متاسفانه هنوز بازیابی و استخراج نشده است.

در زیر میتوانید به تنها اثر باقیمانده از او گوش دهید.

با دقت به این نوازندگی متوجه زیبایی بسیار و بداهه نوازی حسن خان خواهیم شد. نحوه اتصال گردش نغمه های متفاوت و تغیر تعداد ضرب در هر دور  و خلاقیت در ایجاد ملودی نشانی بر چیره دستی و استادی این نوازنده سنتور میباشد و همچنین به این نکته اشاره دارد که موسیقی ایران از قدیم بر پایه ی بداهه نوازی و خلق ملودیهای جدید بوده است.


گوشه ای از سنتور نوازی حسن خان در راست و دوگاه:

 

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور