دانشنامه سنتور

دانشنامه سنتور یا santoor encyclopedia مرجعی برای هنر سنتورنوازی

سایت دانشنامه سنتور مفتخر است که در ماه به طور متوسط میزبان یازده هزار بیننده باشد.

  هر چه کنی ، بـکـن مـکـن
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  هر چه کنی ، بـکـن مـکـن

  ( ترک من ای نگارمن )2

  هر چه روی ، بُــرو مــرو

  ( راه خـلاف دوســـتــی)2

  شنیدم ماهی
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  (شنیدم ماهی ، وُهم شاهی

     میان دلبران ، بت صاحب، دلان ، خدا !)2

  گفتم که غمخوارم شوی (جانم!) در روز جدایی

  شمع شبِ  تارم  شوی    (جانم!) ترسم که نیایی

  ما دگر کس نگرفتیم
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  ما دگر کس نگرفتیم و بجای تو ندیم)2

  اله اله تو فراموش و مکن عهد قدیم

  بله بله بله یارم چه شوخی می کند

  چه عجب که دوری می کند

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت)2

  شنیدم که پروانه با شمع بگفت

  که من عاشقم گر بسوزم رواست)2

  تورا گریه و سوز و زاری چراست)2

  چه شورها
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  چه شورها که من به پا)2 (ز شاهناز میکنم)2

  در شکایت از جهان)2 (به شاه باز میکنم)2

  جهان پر از غم دل از)2

  زبان ساز میکنم (میکنم)

  به یاد داری ماه من
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

   (به یاد داری ماه من)2

  که روزگاری (جانم!)

  که روزگاری

  (عنان نازت ماه من)2

  صفحه66 از73

  آموزشگاه های سنتور

   دانلود نرم افزار موسیقی

  مدرسه سنتور

  آخرین پست های کاربران در فورام سنتور