دانشنامه سنتور

دانشنامه سنتور

Santoorpedia

دانشنامه سنتور یا santoor encyclopedia مرجعی برای هنر سنتورنوازی است.

سایت دانشنامه سنتور مفتخر است که در ماه به طور متوسط میزبان یازده هزار بیننده باشد.

استخدام

سایت دانشنامه سنتور هم اکنون استخدام میکند

روی این لینک کلیک کنید. 

  ما دگر کس نگرفتیم
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  ما دگر کس نگرفتیم و بجای تو ندیم)2

  اله اله تو فراموش و مکن عهد قدیم

  بله بله بله یارم چه شوخی می کند

  چه عجب که دوری می کند

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت)2

  شنیدم که پروانه با شمع بگفت

  که من عاشقم گر بسوزم رواست)2

  تورا گریه و سوز و زاری چراست)2

  چه شورها
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  چه شورها که من به پا)2 (ز شاهناز میکنم)2

  در شکایت از جهان)2 (به شاه باز میکنم)2

  جهان پر از غم دل از)2

  زبان ساز میکنم (میکنم)

  فاطمه زرین‌تاج برغانی قزوینی

   

  تا به تو افـــتـــدم نـــظــــر         چــهره به چــهره رو به رو

   

  شرح و دهـم غـــم تــو را           نکــته بــه نـــکـته مو به مو

   

  از پـــی دیــدن رخـــــــت          همــچــــــو صــبا فـُـتـاده ام

   

  پرند شوشتری
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  دو زلـفـونــت بود تـار ربابم

  چه می خواهی از این حال خرابـُـم

  تو که با ما سر یاری نداری      

  چرا هر نیمه شب آیــی بـــه خوبــُم

  به یاد داری ماه من
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

   (به یاد داری ماه من)2

  که روزگاری (جانم!)

  که روزگاری

  (عنان نازت ماه من)2

  صفحه62 از68

  آموزشگاه های سنتور

   دانلود نرم افزار موسیقی

  مدرسه سنتور

  آخرین پست های کاربران در فورام سنتور