فورام سنتور 6 مطالب

به فورام سنتور خوش آمدید (برای درج مقاله جدید، ثبت نام کنید)
انجمن
به فورام وبسایت دانشنامه سنتور خوش آمدید، این فورام متعلق به شماست، هر آنچه که مربوط به موسیقی و سنتور میشود میتوانید اینجا بپرسید یا مطرح کنید.
معرفی فورام سنتور و قوانین آن
در
5 سال 1 COM_KUNENA_DATE_MONTH قبل

صندوق پیشنهادات بدون مطلب

آیا پیشنهادی دارید؟ لطفا در این بخش برای ما بنویسید.
بدون مطلب
هر سوالی در مورد چگونگی نواختن سنتور، یادگیری آن، شیوه های مختلف آن و غیره را در این بخش مطرح کنید
آخرین پاسخ به مطلب: کوک ساز
در
2 سال 2 ماه قبل
بخشی جهت به اشتراک گذاری نت های سنتور
بدون مطلب

به فورام سنتور خوش آمدید (برای درج مقاله جدید، ثبت نام کنید)