فورام سنتور 1 topic

به فورام سنتور خوش آمدید
انجمن
به فورام وبسایت دانشنامه سنتور خوش آمدید، این فورام متعلق به شماست، هر آنچه که مربوط به موسیقی و سنتور میشود میتوانید اینجا بپرسید یا مطرح کنید.
آیا پیشنهادی دارید؟ لطفا در این بخش برای ما بنویسید.
بدون مطلب
بدون مطلب
هر سوالی در مورد چگونگی نواختن سنتور، یادگیری آن، شیوه های مختلف آن و غیره را در این بخش مطرح کنید
بدون مطلب
بدون مطلب
بخشی جهت به اشتراک گذاری نت های سنتور
بدون مطلب