فورام سنتور 6 topics

به فورام سنتور خوش آمدید
انجمن
به فورام وبسایت دانشنامه سنتور خوش آمدید، این فورام متعلق به شماست، هر آنچه که مربوط به موسیقی و سنتور میشود میتوانید اینجا بپرسید یا مطرح کنید.
Re: کوک ساز
by SohrabSantoori
1 year 8 months ago
آیا پیشنهادی دارید؟ لطفا در این بخش برای ما بنویسید.
Re: یادگیری بهتر سنتور
by SohrabSantoori
1 year 5 months ago
بدون مطلب
هر سوالی در مورد چگونگی نواختن سنتور، یادگیری آن، شیوه های مختلف آن و غیره را در این بخش مطرح کنید
بدون مطلب
بخشی جهت به اشتراک گذاری نت های سنتور
بدون مطلب