ویدئوهای سنتورنوازی در کانال Youtube


كنسرت UNiTy گروه sounds of Persia پيش درآمد نگار و قطعه ضربي در دستگاه شور
كنسرت UNiTy در دانشگاه Universoty of North Texas دستگاه شور تصنيف آمان اي آمان و قطعه روزي روزگاري
ویدئو موزیک سنتورنوازی در سه گاه با عکسهایی از ایران توسط بهرام عابدینی
تصنيف صبح است ساقيا با سنتور

تصنيف صورتگر نقاش چين با سنتور در دستگاه چهارگاه
اجراي تصنيف اهل ايران همگي دست به دعا برداريد با سنتور در چهارگاه
اجراي تصنيف كل الضروب يا بتا بتا در دستگاه چهارگاه با سنتور
اجرای تصنیف ای آيتی ز رويت در دستگاه چهارگاه با سنتور

اجرای تصنیف آسمان هر شب به ماه خویش نازد در دستگاه چهارگاه با سنتور
تصنیف نگارا این همه قهر و غضب چیست، دستگاه چهارگاه با سنتور
L’introduction de Santoor (Dulcimer iranien) par Jamshid Shemirani et Marta Manizadeh
سپیده در صحرا، سنتورنوازی در چهارگاه با عکس هایی از صحراهای ایران