• تصنیف ها
  • نمایش موارد بر اساس برچسب: دوضربی
جمعه, 01 فروردين 773 20:34

بت چین

ای مه من ، ای بت چین ای صنم

لاله رخ و زهره جبین ، ای صنم

تا به تو دادم دل و دین ، ای صنم

بر همه کس گشته یقین ، ای صنم

منتشرشده در آواز بیات اصفهان