• تصنیف ها
  • نمایش موارد بر اساس برچسب: تصنیف رنگ فرح
شنبه, 24 فروردين 1392 18:34

آنکه هلاک من همی خواهد

آنـکه هلاک من  همی خواهد من سلامتـش

هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتـش

میوه نمی دهد به کس باغ تفرج است و بس

جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش

منتشرشده در دستگاه همایون