• تصنیف ها
  • نمایش موارد بر اساس برچسب: تصانیف ایرانی با سنتور

تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم

به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم

When I touched your garment for seeking love.

I had put behind the two worlds behind myself for this love.

منتشرشده در دستگاه شور