• تصنیف ها
  • نمایش موارد بر اساس برچسب: آواز لری
پنج شنبه, 28 دی 1396 15:08

آواز مقامی کردی "بی براری"

بی براری کُشتِمه نه تَش گُوله
هر برارت بمیره شمشیرت کُله

منتشرشده در دستگاه ماهور