چاپ کردن این صفحه

ورشان

نوشته شده توسط
ورشان
ورشان مجید کیانی
آلبوم سرو بلند ورشان که در یک آلبوم واحد عرضه میشود یکی از آلبوم های بی نظیر مجید کیانی است که شامل دستگاه های  چهارگاه، ماهور، ابوعطا و راست پنجگاه است. 

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور