چاپ کردن این صفحه

خراب غم

نوشته شده توسط
خصوصی
آلبوم خراب غم ، اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان و محمد موسوی

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
فغان که در طلب گنج گوهر مقصود
شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد
دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور
بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد
به طعنه گفت شبی میر مجلس تو شوم
شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد
پیام داد که خواهم نشست با رندان
بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد
رواست در بر اگر میتپد کبوتر دل
که دید در ره خود پیچ و تاب دام و نشدبه کوی عشق منه بی دلیل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

چاپ شده از سایت دانشنامه سنتور