دانشنامه سنتور

دانشنامه سنتور

Santoorpedia

دانشنامه سنتور یا santoor encyclopedia مرجعی برای هنر سنتورنوازی است.

سایت دانشنامه سنتور مفتخر است که در ماه به طور متوسط میزبان یازده هزار بیننده باشد.

استخدام

سایت دانشنامه سنتور هم اکنون استخدام میکند

روی این لینک کلیک کنید. 

  زرد ملیجه
  جمعه, 03 فروردين 1397 16:28

  زرد ملیجه یکی از ساخته های استاد ابولحسن صباست که وقتی در شمال ایران به سر میبردند ساخته شده است.

  دوش دوش
  دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:18

  ( دوش)3 که آن مه لقا   خوش ادا ، با صفا ، با وفا

  از برم آمد و بنشت (خدا) برده دین دلم از دست

  ( باز)3 مرا سوی خود   می کشد، می برد، می زند

  ( با دو چشم )2 مست خدا ( ابرویش )پیوست

   

  دلم، دلم را بردی
  دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:11

  دلم، دلم، دلم ، را بردی ، به که گویم یار!

  غمم ،غمم ،غمم ، نخوردی ز چه جویم یار!

  سرو روانم

  آرام جانم

  بی تو نمنانم

  دردت به جانم

   

  صبح شد باز
  دوشنبه, 28 اسفند 1391 08:06

  صبح شد باز وای بر من و دل)2

  طی نشد راز وای بر من و دل

  آنچه او میکند خدا نکند)2

  گر کند باز وای برمن و دل

   

  ملکا! ذکر تو گویم
  چهارشنبه, 07 دی 770 08:04

   ملکــا ذکـــر تـو گـــویم که تو پاکی و خدایی

  نروم جز به همـــان ره  که توام راهنمایی

  همـه درگـاه تو جــویــم  همه از فضل تو پویم

  همـه تـوحــید تو گویـــم که به توحید سزایی

   

  بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم

  در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم

  شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم

  چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم

  صفحه1 از68

  آموزشگاه های سنتور

   دانلود نرم افزار موسیقی

  مدرسه سنتور

  آخرین پست های کاربران در فورام سنتور