دانشنامه سنتور

دانشنامه سنتور

Santoorpedia

دانشنامه سنتور یا santoor encyclopedia مرجعی برای هنر سنتورنوازی است.

با عضویت در سایت میتوانید به تالار گفتگو، رسانه های تصویری و صوتی دسترسی داشته باشید و همچنین سوالات خود را در فورام مطرح کنید.

سایت دانشنامه سنتور مفتخر است که در ماه به طور متوسط میزبان یازده هزار بیننده باشد.

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  شبی یاد و دارم که چشمم نخفت)2

  شنیدم که پروانه با شمع بگفت

  که من عاشقم گر بسوزم رواست)2

  تورا گریه و سوز و زاری چراست)2

  چه شورها
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  چه شورها که من به پا)2 (ز شاهناز میکنم)2

  در شکایت از جهان)2 (به شاه باز میکنم)2

  جهان پر از غم دل از)2

  زبان ساز میکنم (میکنم)

  فاطمه زرین‌تاج برغانی قزوینی

   

  تا به تو افـــتـــدم نـــظــــر         چــهره به چــهره رو به رو

   

  شرح و دهـم غـــم تــو را           نکــته بــه نـــکـته مو به مو

   

  از پـــی دیــدن رخـــــــت          همــچــــــو صــبا فـُـتـاده ام

   

  پرند شوشتری
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  دو زلـفـونــت بود تـار ربابم

  چه می خواهی از این حال خرابـُـم

  تو که با ما سر یاری نداری      

  چرا هر نیمه شب آیــی بـــه خوبــُم

  به یاد داری ماه من
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

   (به یاد داری ماه من)2

  که روزگاری (جانم!)

  که روزگاری

  (عنان نازت ماه من)2

  به قربون خم زلف سیاهت
  جمعه, 01 فروردين 773 20:34

  به قربون خم)2 زلف سیاهت، زلف سیاهت

  (فدای عارض)2            مانند ماه ، مانند ماهت

  (ببردی دین فایز را به غارت)2

  صفحه56 از63

  آموزشگاه های سنتور

   دانلود نرم افزار موسیقی

  آموزشگاه های سنتور

  اهدای کمک

  از کمک شما جهت پرداخت هزینه های سایت بسیار سپاسگذار خواهیم بود.

  Amount: