• تصنیف ها
  • نمایش موارد بر اساس برچسب: نوروزی
چهارشنبه, 25 اسفند 1395 22:41

تصنیف نغمه نوروزی

گل من بستان، گشته چون رویت
چمن از گل شد، چون سر کویت
بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند

منتشرشده در آواز بیات ترک